anorexia boulimia - mannen en vrouwen - 2018

Groeicursus zomer 2019

Ben je 18-plus? Is eten soms meer een vijand dan een vriend?
Ben je bereid om naar jezelf te kijken en op een leuke en soms uitdagende manier zicht te
krijgen op je eigen functioneren? Dan hebben wij iets boeiends voor jou…

Wat?

Een vijfdaagse ‘groeicursus’ in samenwerking met Outward Bound®. Deze organisatie is al sinds 1977 een vormingsen
trainingscentrum dat gelooft in het groeiproces van iedere persoon. Het specifieke van Outward Bound® is het
inzetten van ervaringsleren door middel van ongekende, avontuurlijke en uitdagende opdrachten in een natuurlijk
kader of een sociale omgeving. Hun basisidee:

‘A mind that is streched by a new experience
can never go back to its old dimensions’
(Oliver Wendell Holmes)

Iedere deelnemer bepaalt zijn eigen grenzen. Bij elke activiteit wordt de groep en de deelnemer voor de keuze gesteld
of zij de uitdaging willen aangaan. Je kan op ieder moment STOP zeggen. Er zal ook voldoende aandacht geschonken
worden aan de eetmomenten die begeleid worden door een diëtiste. Het aantal deelnemers wordt beperkt tot twaalf
per groep, zodat iedereen tijd en aandacht kan krijgen. Op het einde van de groeicursus bepaal je op basis van je
ervaringen wat je in jouw dagelijkse leven wil aanpakken. Zes weken later volgt een terugkomdag.

De groeicursus wordt begeleid door een ervaren team, bestaande uit een Outward Bound begeleider, een psychologe
en een diëtiste. De cursus gaat door in het Outward Bound cursuscentrum in Lustin (halverwege tussen Namen en
Dinant).

Waarom?

Deze vijfdaagse cursus kan de ontbrekende schakel zijn om uit de spiraal van eten en/of vasten en/of overeten en/of
compenseren te stappen. Na 10 jaar groeicursus merken we bij deelnemers verandering op volgende gebieden:

Zelfwaardering als fundamentele bouwsteen voor het eigen geluk.
Zelfvertrouwen om te komen tot het activeren van een vastzittend proces.
Een dieper inzicht in het hoe en waarom van het eetgedrag
De juiste motivatie als onontbeerlijke motor voor het veranderingsproces.
Wat met bewegen, te veel, te weinig… hoe leer je grenzen te respecteren?
Het valt gezien de problematiek wel eens moeilijk de concentratie vast te houden.
Emoties geven kleur aan het leven.

Kan jij je eigen kleur kiezen?

Inschrijven

Aan de inschrijving gaat een intakegesprek vooraf: medische, fysieke en psychische screening zijn noodzakelijk (met
bijzondere aandacht voor de band met eten). Dit gebeurt in een vertrouwelijke sfeer. Je hoeft voor dit programma
geen topatleet te zijn: een basisconditie waarbij je makkelijk 2 km kan wandelen is voldoende. We voorzien een actief
programma, afgestemd op de noden van de individuele deelneemsters en de kenmerken van de groep.

De inschrijving is pas definitief na invullen van het inschrijvingsformulier en de storting van het voorschot van 150€.
De totale kostprijs bedraagt 650€, betalingsmodaliteiten zijn af te spreken.

12 augustus t/m 16 augustus 2019 in Lustin (Profondeville – B)

Download hier de PDF-versie van de folder.